GEGEVENS LA FEMME GARNITURE
Broekstraat 59
9750 Zingem
+32 (494) 81 12 98
BTW BE 0893485014

1 .Hoe bestelt u een product?

Navigeer doorheen onze site en klik op elk artikel of op elke foto om meer info over dat artikel te bekomen of om een grotere foto te zien. Klik op de "bestellen"-knop om een artikel toe te voegen aan je winkelmandje.U kan rustig verder winkelen, en desgewenst even voor een overzicht naar het winkelmandje gaan. Hier klikt u op de knop ‘bekijken’. U kan voor meerdere artikels kiezen.
Genoeg gewinkeld? Klik op de knop ‘Afrekenen’
Pas de gewenste hoeveelheid van ieder artikel aan of verwijder de artikels die je niet wenst te bestellen uit je winkelmandje. U kan een login aanmaken, waardoor je de volgende keer makkelijker toegang hebt tot je bestellingen. Geef de naam en adresgegevens in. Indien u uw pakketje op een ander adres wenst te ontvangen, geef de correcte gegevens in bij het leveradres.
Betaling kan steeds veilig via Maestro, Bancontact, Visa, Mastercard of Paypal alsook per OVERSCHRIJVING.  U kan steeds veilig online kan betalen.)
Bevestig de betaling.
Elke reservatie wordt zo snel mogelijk bevestigd per e-mail. Enkele dagen later kan u uw pakje verwachten bij de postbode! Bent u nog niet vertrouwd met het internet-aankopen, en heeft u liever een persoonlijk contact: u kan steeds telefonisch terecht tussen 9 en 19u op het nummer 0494 81 12 98. Of via mail, info@lafemmegarniture.be
Elke reservatie of bestelling zal zo vlug mogelijk bevestigd worden per e-mail. Gelieve bij niet-ontvangst contact op te nemen met ons.
La femme garniture kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant ben u verantwoordelijk voor alle zendingen van La femme garniture die toekomen op uw opgegeven woonst- of leveringsadres. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan ons, bij verhuizing, uw adreswijziging onmiddellijk door te geven.
La femme garniture behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld. Wij kunnen geen bestellingen van minderjarigen ontvangen. Indien een minderjarige een artikel wil kopen op onze site, dient de bestelling door een meerderjarige voogd geplaatst en betaald te worden.
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en La femme garniture wanneer La femme garniture de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer La femme garniture uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt.
La femme garniture kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.
Ons aanbod: Alle producten die door La femme garniture aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folder. De teksten zijn in de Nederlandse taal, met sommige Engelse woorden of begrippen in de productvoorstelling.
La femme garniture kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
De artikelen op onze sites en in de folders zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de afbeeldingen door meerdere fotografen gemaakt zijn.
Wij bieden onze producten aan op onze website of in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad. La femme garniture doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.
La femme garniture kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een latere levering van een product.
Nog vragen? Stuur een mail naar info@lafemmegarniture.be

 

2. Prijzen

a. Aankoopprijs
Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen omvatten alles (BTW incl., 21%), behalve de verzendingskosten. La femme garniture kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. La femme garniture heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen, en dit voor u een bestelling plaatst.
Aanbiedingen gelden zoals gewoonlijk zolang de voorraad strekt, of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.
b/ Verzendingskosten:
Alle bestellingen worden in samenwerking BPOST verstuurd. La femme garniture verkoos de verzekerde formule van KILO/TAXIPOST om zo beide partijen te beschermen.  

 

3. Verzending

De pakketjes worden vanuit België verstuurd binnen de 10 werkdagen na ontvangst betaling, tenzij anders expliciet vermeld. La femme garniture verkiest de samenwerking met DE POST, via BPOST. De pakketten worden geleverd, de dag na verzending. Deze worden aangeboden op het door de klant ingevulde leveradres. Indien het pakket niet in ontvangst genomen wordt, wordt dit gedurende 14 dagen bewaard in het dichts bijzijnde postkantoor, alvorens teruggestuurd te worden naar La femme garniture.
Binnen België en Nederland zijn er geen verzendingskosten. 
La femme garniture hanteert een leveringstermijn van ongeveer 10 werkdagen, tenzij expliciet anders vermeld. Bij een te verwachten overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook stelt La femme garniture u hiervan direct in kennis.
Bij overschrijding van een leveringstermijn van 30 dagen biedt La femme garniture u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan u terugbetaald. Er wordt een forfaitair bedrag aangerekend van maximaal 15 euro (voor pakje buiten Europa) voor de verpakkings- en verzendkosten van uw pakje. Uiteraard zijn deze kosten slechts éénmalig te betalen, ook indien uw bestelling over meerdere verzendingen gespreid wordt. Deze kosten blijven te betalen zelfs indien u de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt. Bij de levering van de door u bestelde artikelen ontvangt u tevens een aankoopbewijs, welke ook geldt als een geldig garantiebewijs.
La femme garniture doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en La femme garniture kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.
Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies van het pakket ten laste van de verkoper. La femme garniture zorgt ervoor dat bij de verzending uw goederen zo goed mogelijk verpakt zijn. Indien er toch artikelen beschadigd zijn bij aankomst dient u ons hiervan op de hoogte brengen binnen 3 dagen na ontvangst. La femme garniture behoudt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn.

 

4. Betaling

U kan betalen via Maestro, Bancontact, Visa, Mastercard of Paypal, alsook overschrijving. De betaling gebeurt steeds in EURO.
Bestellen en betalen bij La femme garniture is volledig veilig! U kan in alle veiligheid winkelen bij La femme garniture. U hoeft zich nooit zorgen te maken over de veiligheid van uw gegevens wanneer u bestelt op onze website. Wij waarborgen u dat elke aankoop beveiligd is. Alle online betalingen worden maximaal beveiligd. Hiervoor werken we samen met Multisafepay en Paypal
Gelieve het juiste kredietkaartnummer en de juiste vervaldatum mee te delen. Onjuiste informatie kan uw bestelling vertragen of onuitvoerbaar maken. Betaling met kredietkaart is afhankelijk van de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart heeft verleend.
La femme garniture is niet verantwoordelijk voor mogelijk extra kosten die voortvloeien uit bankkosten. De artikels blijven in ieder geval eigendom van La femme garniture totdat deze volledig vergoed werden, dit inclusief verzendingskosten en BTW.
De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken te Antwerpen.

 

5. Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 15 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 15 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet. De goederen dienen (ongeopend en ongedragen) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving, bijvoorbeeld 3 werkdagen .
De consument heeft dus het recht aan La femme garniture mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 15 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Indien u een ongebruikt en ongedragen product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 15 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling omruilen of terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal in dat geval de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.
Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 15 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling omruilen of terugbetalen.
La femme garniture kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen in de volgende gevallen: De bedenktijdregeling is niet van toepassing indien:
De levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
De producten gedragen of gebruikt zijn. Producten stuurt u dus ongedragen en ongebruikt terug, in de volledige verpakking (doosjes, geschenkpapier, ed) We raden u dus aan de originele etiketten en folies pas te verwijderen als u zeker bent dat het artikel niet moet omgeruild worden.
het artikel een afgeprijsd artikel was. Artikels die in promotie staan of in solden, kunnen niet geruild worden.

6. Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

La femme garniture is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van La femme garniture, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van La femme garniture.
La femme garniture kan niet garanderen dat de winkel op Lafemmegarniture.be ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Deze site wordt door La femme garniture ter beschikking gesteld op een AS IS en AS AVAILABLE basis. La femme garniture legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst La femme garniture elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. La femme garniture zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.
Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.
La femme garniture  behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.
Teneinde misverstanden te vermijden hebben wij ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd is, maar ook duidelijk. La femme garniture bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is inderdaad altijd mogelijk dat e vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, spijts onze voortdurende controle.
Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

 

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn.

 

8. Klachten

Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door La femme garniture serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via email. La femme garniture zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht. Door ons gemaakte administratieve fouten worden binnen 14 dagen na melding hiervan door ons hersteld.
Nog vragen? Stel ze door een email te sturen naar info@lafemmegarniture.be

 

9. Opmerkingen:

U bent  verplicht uw telefoon te geven. Het zal evenwel onze klantendienst, indien nodig, in staat stellen vlug contact met u op te nemen.
Wij zullen van uw bezoeken aan onze website en uw bestellingen gebruik maken om u een nog meer persoonlijke winkelervaring te bieden. Dankzij deze informatie kunnen wij u producten suggereren en tips geven die u naar onze mening waardevol en nuttig zal vinden. U krijgt van ons steeds de gelegenheid ons ervan te informeren dat u deze informatie niet wenst te krijgen. Indien u deze La femme garniture informatie niet meer wil krijgen, dan kan u zich uitschrijven door hier te klikken, uw paswoord in te geven en op de pagina 'Zich Uitschrijven' uw keuze kenbaar te maken.
Wij kunnen de informatie die u ons geeft ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren. La femme garniture geeft u steeds de mogelijkheid deze informatie niet te ontvangen indien u dit niet wenst. Het volstaat om een email te sturen via onze website om geen promotionele emails meer te krijgen of om te klikken op de link onderaan elke promo-mail die u krijgt.
De door u opgegeven persoonsgegevens worden niet gebruikt om u via email of brief op de hoogte te houden van activiteiten van partners of derden.
Indien u uw gegevens wil aanpassen dan kan u dat rechtstreeks doen op de site (na het plaatsen van een bestelling) of door het sturen van een email naar info@lafemmegarniture.be