Verzending

De pakketjes worden vanuit België verstuurd binnen de 10 werkdagen na ontvangst betaling, tenzij anders expliciet vermeld. La femme garniture verkiest de samenwerking met DE POST, via BPOST. De pakketten worden geleverd, de dag na verzending. Deze worden aangeboden op het door de klant ingevulde leveradres. Indien het pakket niet in ontvangst genomen wordt, wordt dit gedurende 14 dagen bewaard in het dichts bijzijnde postkantoor, alvorens teruggestuurd te worden naar La femme garniture.
Binnen België en Nederland zijn er geen verzendingskosten. 
La femme garniture hanteert een leveringstermijn van ongeveer 10 werkdagen, tenzij expliciet anders vermeld. Bij een te verwachten overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook stelt La femme garniture u hiervan direct in kennis.
Bij overschrijding van een leveringstermijn van 30 dagen biedt La femme garniture u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan u terugbetaald. Er wordt een forfaitair bedrag aangerekend van maximaal 15 euro (voor pakje buiten Europa) voor de verpakkings- en verzendkosten van uw pakje. Uiteraard zijn deze kosten slechts éénmalig te betalen, ook indien uw bestelling over meerdere verzendingen gespreid wordt. Deze kosten blijven te betalen zelfs indien u de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt. Bij de levering van de door u bestelde artikelen ontvangt u tevens een aankoopbewijs, welke ook geldt als een geldig garantiebewijs.
La femme garniture doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en La femme garniture kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.
Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies van het pakket ten laste van de verkoper. La femme garniture zorgt ervoor dat bij de verzending uw goederen zo goed mogelijk verpakt zijn. Indien er toch artikelen beschadigd zijn bij aankomst dient u ons hiervan op de hoogte brengen binnen 3 dagen na ontvangst. La femme garniture behoudt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn.